جمشید هاشم پور از همان اول ستاره بود

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید