آرشیو ماهانه: آگوست 2018

1353561_818.jpg 0

بهترین مستندهای قرن 21

روزنامه هفت صبح: سینمای غیرداستانی هیچ گاه از پیشرفت دست برنداشته است. از واقع نمایی برادران لومیر بگیرید تا مستندهایی که توسط مایکل مور ساخته شده اند، مستندها همیشه بیشتر از هر شیوه دیگر...