آغاز جشنواره فیلم ونیز، با نمایش «کوچک کردن»

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید