یک مکان ساکت (A Quiet Place)؛ فیلمی آرام و ترسناک

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید