گفت و گو با شهرام مکری درباره فیلم «هجوم»

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید