به یاد ایسائو تاکاهاتا؛ خالق آن شرلی و هایدی (۲)

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید