به یاد ایسائو تاکاهاتا؛ خالق آن شرلی و هایدی (۱)

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید