دولت‌آبادی و گلشیری می‌خواستند شبیه مارکز و کارور باشند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید